Στην τάξη των προνηπίων ανήκουν τα παιδιά της ηλικίας 4 ετών . Τα παιδιά διαπαιδαγωγούνται και αποκτούν γνώσεις μέσα από το παιχνίδι, το οποίο είναι συνώνυμο της μάθησης, αφού καθώς παίζουν ασκούνται αποκτώντας νέες δεξιότητες. Παρέχεται ένα ασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο τα παιδιά κατακτούν αβίαστα καινούργιες έννοιες . Έχουν τη δυνατότητα να θέτουν τους δικούς τους στόχους και να ολοκληρώνουν τις δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο , ώστε να ικανοποιούν τους στόχους που είχαν θέσει αρχικά . Το παιδί έχει συνεχή ανάγκη για ανάπτυξη και μάθηση. Η μάθησή του συνεχίζεται στο τμήμα αυτό με ασκήσεις προγραφής  καθώς και ασκήσεις προμαθηματικές . Τα παιδιά μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς μαθαίνουν τα γράμματα της Άλφα-βήτα κεφαλαία και μικρά, αλλά και  τους αριθμούς από το 1 έως το 30.