Στο μεταβρεφικό τμήμα και συγκεκριμένα σε παιδιά ηλικίας 2 ετών τα παιδιά έχουν παιχνίδια προσαρμοσμένα στην ηλικία τους τα οποία μεταδίδουν τις πρώτες ειδικές γνώσεις . Οι λεπτομερείς εικονογραφήσεις των βιβλίων που χρησιμοποιούμε προκαλούν στα παιδιά το ενδιαφέρον να τις εξερευνήσουν μετατρέποντας την κάθε σελίδα σε μια μοναδική εμπειρία.

Το παιδί βρίσκεται σε ένα χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο με πλούσια ερεθίσματα. Παιχνίδια που παράγουν ήχο κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και συμβάλλουν στην δημιουργία της προσωπικότητας τους. Για τα μικρά παιδιά το παιχνίδι είναι συνώνυμο της μάθησης , αφού καθώς παίζουν ασκούνται αποκτώντας νέες δεξιότητες και γνώσεις.

Τέλος , το παιχνίδι συνδέει το μυαλό με το σώμα του παιδιού , ενδυναμώνοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη του.