Ο ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που η χαρά , η φροντίδα , η αυτόνομη δημιουργία και η μάθηση συνυπάρχουν.
Ο Παιδικός Σταθμός ΠΑΙΧΝΙΔΟΤΟΠΟΣ είναι ένας πρότυπος χώρος, σχεδιασμένος για να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις ανάγκες των παιδιών της ηλικίας αυτής . Μέσα σε αυτόν τον πρότυπο χώρο δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να αναπτύξουν την κοινωνικότητά τους , την ομαδικότητα και να καλλιεργούν την φαντασία τους μέσα από την μίμηση καταστάσεων της καθημερινής ζωής και την εναλλαγή των ρόλων.
Αναπτύσσουμε τις πιο κατάλληλες ‚ φυσικές συνθήκες υποδομής και παραμονής του παιδιού στο χώρο του σχολείου. Αυτό μας το επιβάλλει η φύση και σι ανάγκες του παιδιού καθώς επίσης η μακρόχρονη εμπειρία μας και τα σύγχρονα δεδομένα.
Στόχος μας είναι η διαπαιδαγώγηση του παιδιού μέσω του παιχνιδιού. Το παιδί εκφράζεται και μαθαίνει μέσα από το παιχνίδι. Εμείς του το προσφέρουμε με - τρόπο που να ικανοποιεί όλες τις ανάγκες του, κοινωνικές , γνωστικές και συναισθηματικές .

Στόχος μας γενικότερα είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών στον:
Ψυχοκοινωνικό τομέα
Κοινωνικό συναισθηματικό τομέα
Νοητικό τομέα

Ταυτόχρονα ενθαρρύνουμε την ενεργητική συμμετοχή του παιδιού και προωθούμε την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησής τους .
Το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του σταθμού μας περιλαμβάνει ανάλογα με την ηλικία καιτο τμήμα:
Ελεύθερα και αισθησιοκινητικά παιχνίδια
Ανάπτυξη του λόγου Παιδική Λογοτεχνία
Αγγλικά , Αγγλικό Τραγούδι
Μουσική Τραγούδι Γνωριμία με τα μουσικά όργανα
Ρυθμική — Μουσικοκινητική αγωγή
Θεατρικό παιχνίδι Δραματοποίηση — Αυτοσχεδιασμός Κουκλοθέατρο
Θέατρο Σκιών Παράσταση Καραγκιόζη
Γυμναστική
Ζωγραφική Χειροτεχνία Κολλάζ Πηλός Γλυπτική Κατασκευές
• Κολύμβηση
Προαναγνωστικές ‚ Προγραφικές ασκήσεις Προμαθηματικές Έννοιες
Περιβαλλοντική και κοινωνική αγωγή
Εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές επισκέψεις


Με τις δραστηριότητες αυτές τα παιδιά προχωρούν στην δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων που θα τα βοηθήσει στην βαθμιαία και αρμονική ένταξή τους στην κοινωνική ζωή.
Αναπτύσσουν επίσης πρωτοβουλίες ελεύθερα και αβίαστα μέσα στο πλαίσιο του οργανωμένου περιβάλλοντος εθίζοντας ταυτόχρονα την αμφίδρομη σχέση ατόμου και ομάδας.